Osteopathie

Osteopathie is een zachte manuele onderzoeks- en behandelingsmethode en staat open voor iedereen. Ze is gebaseerd op de medische kennis van anatomie, biomechanica, fysiologie zoals ze ook in de klassieke geneeskunde gebruikt wordt.

Osteopathie beschouwt de mens als één geheel. Lichaam en geest vormen één. Ook de verschillende structuren binnenin het lichaam hebben een invloed op elkaar. Een letsel op een bepaalde plaats kan zo klachten verzoorzaken op een andere plaats in het lichaam. Vandaar onderzoekt de osteopaat het lichaam in één geheel.

foto osteopathie bij kindfoto osteopathie bij volwassene

Ons lichaam is constant in beweging, op zoek naar het perfecte evenwicht. Maar soms treedt er bewegingsverlies op (bijv door een ongeval, stress, ziekte, bevalling, ...). Het bewegingsverlies is de oorzaak van letsels. Gelukkig heeft het lichaam een geweldige aanpassingsmogelijkheid, waardoor letsels dikwijls ongemerkt overwonnen worden. Maar als de aanpassing te lang aanhoudt of te zwaar wordt, komen klachten naar de oppervlakte. Deze klachten, al dan niet op de plaats van het letsel, kunnen zo ook pas na enige tijd tot uiting komen. Vandaar wordt osteopathie ook preventief aangeraden.

De osteopaat gaat in het onderzoek op zoek naar bewegingsverlies om in de behandeling de maximale beweeglijkheid terug te geven.

Meer info over osteopathie bij
baby's en kinderen | zwangere vrouwen | volwassenenfotografie: Ann Debaere